Voorwaarden Circuitavond Zandvoort

Voorwaarden voor deelname aan de Circuitavond Zandvoort van de Peugeot GTi Club Nederland op Vrijdag 12 Mei 2017 :

 • maximaal 60 deelnemers ; deelname uitsluitend met een tot de Club toegelaten Peugeot. Betaalde inschrijvingen hebben voorrang.
 • Clubleden betalen € 125,- bij inschrijving en betaling vóóraf ; € 145,- ter plaatse op 12 Mei.
 • niet Clubleden betalen € 175,- bij inschrijving & betaling vóóraf of ter plaatse op 12 Mei.
 • een tweede rijder of bijrijder is kosteloos toegestaan mits ouder dan 16 jaar.
 • een ieder die het circuit wil betreden dient een vrijwaringsformulier in te vullen en te ondertekenen ( ook ter plaatse verkrijgbaar ).
 • helm is verplicht ; zonder geen toegang tot het circuit.
 • je auto mag niet meer dan 88db geluid produceren.
 • vanzelfsprekend houd je je aan de regels van onze Club, de regels van Driving Fun en aan die van Circuit Park Zandvoort.
 • schade die jij, je bijrijder of wie je dan ook meeneemt veroorzaakt dien je zelf direct contant te voldoen aan het Circuit.
 • de on-line inschrijving sluit op Vrijdag 5 Mei 2017 ; ter plaatse het verhoogde tarief betalen kan daarna nog wel.
 • alle deelnemers zijn verplicht de aan het rijden voorafgaande briefing te beluisteren, te begrijpen en er tijdens het rijden naar te handelen !
   

Alvorens toegang tot het Circuit te krijgen dient deelnemer en zijn bijrijder(s) het onderstaande Eigen Risico Formulier CPZ ondertekend te hebben : de deelnemer ontvangt een kopie van dit formulier bij inschrijving ; hij/zij kan dit printen, ondertekekenen en meenemen naar de Circuitavond. Ter plekke zullen ook formulieren beschikbaar zijn.

Eigen Risico Formulier CPZ

Circuit Park Zandvoort en de Peugeot GTi Club Nederland zijn niet aansprakelijk voor schades en kosten die voortvloeien uit deelname van ondergetekende aan de Circuitavond Zandvoort van de Peugeot GTi Club Nederland.

Ondergetekende verklaart hierbij geheel op eigen risico het circuit van Zandvoort te betreden en zich te houden aan de gedragsregels die door de Peugeot GTi Club Nederland en Circuit Park Zandvoort zijn opgesteld. De Peugeot GTi Club Nederland en/of haar bestuurders en Circuit Park Zandvoort zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen en met ondertekening verklaart ondergetekende van elke mogelijke aansprakelijkheidsclaim aan deze partijen af te zien.

Eventueel toegebrachte schade(s) aan derden en/of het circuit zullen verhaald worden op onder-getekende en dienen direct contant afgerekend te worden bij gedupeerde partij. Deelnemer is ook volledig aansprakelijk voor schade veroorzaakt door meegenomen extra rijders, passagiers, toeschouwers en dieren. Indien niet direct contant betaald wordt gaat ondergetekende akkoord met directe inning van de kosten via een eenmalige automatische incasso.

Namens de Peugeot GTi Club Nederland,
Frank van der Rest, voorzitter

Peugeot Nieuws

308 GTI Racing Cup ! » Lees meer ...

308 GTI in twee smaken: pittig en extra gepeperd! » Lees meer ...

Peugeot 308 GTI komt! » Lees meer ...

Peugeot 308 R Hybrid 500PK » Lees meer ...

Kevin Abbring verlaat Peugeot » Lees meer ...

< Archief >

Waar gaat 't over

Site Nieuws

Logboek... » Lees meer ..

Ma 2 Juni 2014 : Alle mooie plaatjes van 2014 staan nu in de Gallery ...

Vr 29 Mei 2014 : Foto's 2001 en 2002 zijn nu compleet in de Gallery.

Wo 28 Mei 2014 : Foto's 1990 / 91 / 99 en deels 2001 toegevoegd ...

Di 27 Mei 2014 : Foto's 1989 ! toegevoegd ...

< Archief > 

de Nieuwe Pen ?

Zoals jullie weten is ons Clubblad 'Action' eind 2012 ter ziele gegaan ; het uitgeven van zo'n mooi Clubblad werd niet alleen kostentechnisch lastig maar ook het vinden van een Redactie die 3 / 4 keer per jaar een Clubblad uit kon en wilde brengen was niet eenvoudig. Helaas, einde Clubblad, dus ...

Maar er is hoop ! als alles verloopt als gepland heeft het Bestuur per half 2014 een nieuwe Redacteur gevonden die dit onderste deel van onze mooie nieuwe Website gaat vullen met ...

» Lees meer ... 

Achter Voorwaarden Circuitavond Zandvoort